Image by John O'Nolan

Hållbarhet

Omställning till en hållbar produktion av varor är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö. I enlighet med FN:s 12:e globala mål om en hållbar konsumtion och produktion arbetar vi kontinuerligt för en effektiv resursanvändning och minimerad klimatpåverkan från förorenande kemikalier i vår produktion.

vår produktion

Vår moderna fabrik är konstruerad för en effektiviserad och minimerad vatten- och energiförbrukning. För en långsiktigt hållbar produktion tror vi på idén om att göra det man kan, från det lilla till det stora. Från fastighets-belysning som styrs av rörelsedektorer, till att den värme som alstras i våra kylanläggningar återanvänds för att värma upp fastigheten. Vår fastighet är också försedd med slutna kylvattensystem som minimerar vattenförbruk-ningen samt ett sofistikerat reningssystem med fettavskiljare som helt stoppar förorenande avfall och kemikalier från att släppas ut genom våra avloppsystem.

Palmolja

Vi använder palmkärnolja i en del av våra produkter då den idag är det fettalternativ som bidrar till överlägset bästa konsistens och smak och som ger god lagringshållbarhet. Under senare år har vi sett en väldigt positiv utveckling vad gäller en ökad efterfrågan av certifierad palmolja och det är något vi uppmuntrar.

 

Idag är merparten av den palmolja vi använder av någon RSPO-certifieringsgrad och det är en siffra som fortsätter att öka stadigt.

Här kan du läsa mer om våra RSPO-certifieringar.

Är du ute efter en palmfri doppmassa eller fyllning? Hör av dig så berättar vi om våra alternativ!

Logo_RSPO_HD.png