top of page
Image by Kiyoshi

Hållbarhet

Omställning till en hållbar produktion av varor är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö. I enlighet med FN:s 12:e globala mål om en hållbar konsumtion och produktion arbetar vi för en effektiv resursanvändning och minimerad klimatpåverkan från förorenande kemikalier.

Vår produktion

Vår moderna fabrik är konstruerad för en effektiviserad och minimerad vatten- och energiförbrukning samt system för att eliminera förorenande avloppsutsläpp. Från fastighetsbelysning som styrs av rörelsedektorer, till att den värme som alstras i våra kylanläggningar återanvänds för att värma upp fastigheten. Vår fastighet är också försedd med slutna kylvattensystem som minimerar vattenförbrukningen samt ett omfattande reningssystem med fettavskiljare som helt hindrar förorenande avfall och kemikalier från att släppas ut genom våra avloppsystem.

Certifierad palmolja

Under de senaste åren har vårt produktutvecklingsteam arbetat hårt för att hitta välfungerande fettalternativ till palmkärnolja – i många fall med goda resultat. Trots det, är palmolja i vissa produkter det fettalternativ som krävs för att uppnå önskad konsistens, smak och lagringshållbarhet. För dessa produkter, är merparten av palmolja som används i vår produktion RSPO-certifierad och efterfrågan på certifieringen fortsätter att öka stadigt bland våra kunder.

Är du ute efter en palmfri doppmassa eller fyllning? Kontakta oss så berättar vi om våra alternativ.

Logo_RSPO_HD.png
bottom of page